Unsere Kurstermine

Achtung: geänderte Kurszeiten bei Semester-, Oster-, Pfingst- und Weihnachtskurs! Genaue Info erhältst du im Büro.

24.03.2018 bis
27.03.2018

Osterkurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

17.04.2018 bis
19.04.2018

April-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

15.05.2018 bis
17.05.2018

Mai-Kurs (Pfingsten)

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

19.06.2018 bis
21.06.2018

Juni-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

03.07.2018 bis
05.07.2018

Juli 1-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

17.07.2018 bis
19.07.2018

Juli 2-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

31.07.2018 bis
02.08.2018

August 1-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

21.08.2018 bis
23.08.2018

August 2-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

18.09.2018 bis
20.09.2018

September-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

16.10.2018 bis
18.10.2018

Oktober-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

15.10.2018 bis
25.10.2018

Oktober-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

23.03.2018 bis
03.04.2018

Osterkurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

16.04.2018 bis
26.04.2018

April-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

14.05.2018 bis
23.05.2018

Mai-Kurs (Pfingsten)

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

18.06.2018 bis
28.06.2018

Juni-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

02.07.2018 bis
12.07.2018

Juli 1-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

16.07.2018 bis
26.07.2018

Juli 2-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

30.07.2018 bis
09.08.2018

August 1-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

20.08.2018 bis
30.08.2018

August 2-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

17.09.2018 bis
27.09.2018

September-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

13.11.2018 bis
15.11.2018

November-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

12.11.2018 bis
22.11.2018

November-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

22.12.2018 bis
28.12.2018

Dezember-Kurs (Weihnachten)

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

21.12.2018 bis
04.01.2019

Dezember-Kurs (Weihnachten)

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

20.04.2018 bis
20.04.2018

BE-Kurs

Ort: 15 - 18 Uhr

Art: BE

14.04.2018 bis
14.04.2018

Code 111/Moped Praxis

Ort: 8 - 10:30 Uhr

Art: Code111/Moped

07.04.2018 bis
07.04.2018

A-Kurs

Ort: 14 - 16 Uhr

Art: A

28.04.2018 bis
28.04.2018

A-Kurs

Ort: 8 - 13 Uhr

Art: A

21.04.2018 bis
21.04.2018

Code 111/Moped Praxis

Ort: 10:30 - 13:00 Uhr

Art: Code111/Moped

14.04.2018 bis
14.04.2018

Code 111/Moped Praxis

Ort: 10:30 - 13:00 Uhr

Art: Code111/Moped

13.04.2018 bis
13.04.2018

C-Kurs

Ort: 15:00 - 18:00 Uhr

Art: C

21.04.2018 bis
21.04.2018

Code 111/Moped Praxis

Ort: 08:00 - 10:30 Uhr

Art: Code111/Moped

22.06.2018 bis
22.06.2018

A-Kurs

Ort: 18 - 21 Uhr

Art: A

29.06.2018 bis
29.06.2018

C-Kurs - Teil 1

Ort: 17 - 19:30 Uhr

Art: C

20.07.2018 bis
20.07.2018

BE-Kurs

Ort: 09 - 12 Uhr

Art: BE

02.07.2018 bis
02.07.2018

C-Kurs - Teil 2

Ort: 17:00 - 20:00 Uhr

Art: C

06.07.2018 bis
06.07.2018

A-Kurs - Teil 2

Ort: 17 - 20 Uhr

Art: A

10.07.2018 bis
10.07.2018

CE-Kurs

Ort: 17:00 - 21:00 Uhr

Art: CE

13.07.2018 bis
13.07.2018

C-Kurs

Ort: 17:00 - 21:00 Uhr

Art: C

17.08.2018 bis
17.08.2018

BE-Kurs

Ort: 09 - 12 Uhr

Art: BE

25.08.2018 bis
25.08.2018

A-Kurs

Ort: 8 - 13 Uhr

Art: A

21.08.2018 bis
21.08.2018

C-Kurs - Teil 1

Ort: 17 - 20 Uhr

Art: C

27.09.2018 bis
29.09.2018

C - Intensiv-Kurs

Ort: Do, Fr 17:00 - 20:30 und Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: C

18.10.2018 bis
20.10.2018

C - Intensiv-Kurs

Ort: Do, Fr 17:00 - 20:30 und Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: C

08.11.2018 bis
10.11.2018

C - Intensiv-Kurs

Ort: Do, Fr 17:00 - 20:30 und Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: C

17.09.2018 bis
17.09.2018

D-Kurs - Teil 1

Ort: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: D

21.09.2018 bis
21.09.2018

D-Kurs - Teil 2

Ort: 18:00 - 21:30 Uhr

Art: D

10.01.2019 bis
12.01.2019

C - Intensiv-Kurs

Ort: Do, Fr 17:00 - 20:30 und Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: C

01.02.2019 bis
09.02.2019

Semsterkurs

Ort: Mo - Fr: 17:00 - 20:30, Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: B

02.02.2019 bis
05.02.2019

Semsterkurs

Ort: Sa 08:00 - 12:00, Mo - Di: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

02.03.2019 bis
02.03.2019

A-Kurs

Ort: 8 - 13 Uhr

Art: A

14.03.2019 bis
16.03.2019

C - Intensiv-Kurs

Ort: Do, Fr 17:00 - 20:30 und Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: C

18.03.2019 bis
28.03.2019

März-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

19.03.2019 bis
21.03.2019

März-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

06.04.2019 bis
06.04.2019

A-Kurs

Ort: 8 - 13 Uhr

Art: A

12.04.2019 bis
20.04.2019

Osterkurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

13.04.2019 bis
16.04.2019

Osterkurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

25.04.2019 bis
27.04.2019

C - Intensiv-Kurs

Ort: Do, Fr 17:00 - 20:30 und Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: C

06.05.2019 bis
16.05.2019

Mai-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

07.05.2019 bis
09.05.2019

Mai-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

23.05.2019 bis
25.05.2019

C - Intensiv-Kurs

Ort: Do, Fr 17:00 - 20:30 und Sa 08:00 - 12:00 Uhr

Art: C

06.06.2019 bis
15.06.2019

Juni-Kurs (Pfingsten)

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

07.06.2019 bis
11.06.2019

Juni-Kurs (Pfingsten)

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

01.07.2019 bis
11.07.2019

Juli 1-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

02.07.2019 bis
04.07.2019

Juli 1-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

15.07.2019 bis
25.07.2019

Juli 2-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

16.07.2019 bis
18.07.2019

Juli 2-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

29.07.2019 bis
08.08.2019

August 1-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

30.07.2019 bis
01.08.2019

August 1-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

19.08.2019 bis
29.08.2019

August 2-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

20.08.2019 bis
22.08.2019

August 2-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

16.09.2019 bis
26.09.2019

September-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

17.09.2019 bis
19.09.2019

September-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

14.10.2019 bis
24.10.2019

Oktober-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

15.10.2019 bis
17.10.2019

Oktober-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

11.11.2019 bis
21.11.2019

November-Kurs

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

12.11.2019 bis
14.11.2019

November-Kurs

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

20.12.2019 bis
04.01.2020

Dezember-Kurs (Weihnachten)

Ort: Mo - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: B

21.12.2019 bis
27.12.2019

Dezember-Kurs (Weihnachten)

Ort: Di - Do: 17:00 - 20:30 Uhr

Art: Moped

02.11.2018 bis
02.11.2018

A-Kurs

Ort: 15 - 20 Uhr

Art: A

24.12.2018 bis
31.12.2018

C - Intensiv-Kurs (Weihnachten)

Ort: Mo u. Fr: 09:00 - 12:30 Uhr

Art: C

21.01.2019 bis
25.01.2019

GWB C95 alle Module (Info im Büro)

Ort: 09 - 17 Uhr

Art: GWB C95

08.03.2019 bis
08.03.2019

BE-Kurs

Ort: 16:00 - 18:30 Uhr

Art: BE

11.02.2019 bis
11.02.2019

CE-Kurs

Ort: 17:00 - 21:00 Uhr

Art: CE

15.02.2019 bis
15.02.2019

D-Kurs 1. Teil

Ort: 17 - 20:30 Uhr

Art: D